OCHRANA  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ

kovoz.cz
Osobní údaje

Provozovatelem tohoto webu je LNR (kontakt LNRWEBY@gmail.com). 

Ochrana osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
Osobním údajem je jakákoliv informace, která se vztahuje k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Data se stávají osobními údaji až tehdy, když je můžeme spárovat s konkrétní osobou. S novou legislativou GDPR dochází také k rozšíření definice osobních údajů. Nově sem spadají i technické parametry, jako je e-mail, IP adresa nebo tzv. cookie v zařízení uživatele.
Vaše osobní údaje zpracovává společnost Wedos na základě hostingu a dalších služeb. Prohlášení o ochraně osobních údajů Wedos najdete zde

Web kovoz.cz je osobní a nevyžaduje ukládání jakýchkoli informací o jeho návštěvnících.
Využíváním webu souhlasíte s jeho podmínkami.